Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje podstawowe

Administratorem danych osobowych jest PPU Eleonora Krzyżak, ul. Graniczna 12a, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734 120 78 52, Regon: 490680920

Przedsiębiorstwo chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. Jako administrator danych osobowych Przedsiębiorstwo odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.

Przedsiębiorstwo przetwarza dane osób, które:

– zapisały się do newslettera;

– wzięły udział w wydarzeniach organizowanych przez Przedsiębiorstwo wymagających rejestracji;

– dokonały zamówienia produktów online, telefonicznie lub na miejscu;

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt (at) winnicachodorowa.pl.

Zakres gromadzonych i analizowanych przez Przedsiębiorstwo danych może obejmować m.in.: imię, nazwisko, dane teleadresowe. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez Zarząd. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad rozliczalności, przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności i poufności.

Dane gromadzone za pośrednictwem strony www.winnicachodorowa.pl

Wszystkie dane, gromadzone podczas wizyty na naszej stronie www zbierane są w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszymi stronami i serwisami Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszej strony. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy korzystają z naszych stron i serwisów anonimowo, nie wymagamy rejestracji i nie dokonujemy identyfikacji.

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom. Wyjątkiem są uprawnione do tego instytucje, które zażądają przekazania danych na podstawie odpowiednich przepisów prawnych, a także dostawcy usług bazodanowych.

Nasza polityka w odniesieniu do plików cookie (pol. ciasteczka)

PHU Eleonora Krzyżak, wydawca strony internetowej www.winnicachodorowa.pl używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony, a także dostosowania jego zawartości do preferencji użytkownika. Używamy ciasteczek również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego zezwalamy wybranym podmiotom zewnętrznym na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google, który zbiera potrzebne nam dane.

Newsletter 

Dane osobowe są przetwarzane za pomocą programów MailChimp®. Podane przez subskrybentów dane kontaktowe (adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu) są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo w celu regularnego przesyłania zamówionego newslettera, informowania o organizowanych wydarzeniach i ofertach specjalnych.

Subskrybenci newslettera mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich zmiany. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie dokonujemy automatycznych zapisów do naszej bazy wysyłkowej. Dane osobowe subskrybentów nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. W zakresie realizacji usługi newslettera oraz przesyłanie treści informacyjnych dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

Przedsiębiorstwo zapewnia subskrybentom możliwość usunięcia danych z bazy wysyłkowej w każdym momencie i bez podawania powodu. W celu usunięcia swoich danych z bazy kontaktów prosimy o wysłanie wiadomości na na adres kontakt (at) winnicachodorowa.pl (sugerujemy użycie sformułowania „żądam usunięcia moich danych osobowych z bazy kontaktów”). W celu wypisania się z subskrypcji newslettera prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści newslettera lub e-mail na adres: kontakt (at) winnicachodorowa.pl.

Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu

Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenach rodzicwmiescie.pl, zmaluchem.pl oraz klubprzedsiebiorczychmam.pl. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w naszym serwisie.

Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej.

Kontakt i dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: kontakt (at) winnicachodorowa.pl. Wszelkie dane, które użytkownicy naszej strony lub subskrybenci newslettera przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.