Inkubator- rezerwacje

Przetwarzanie produktów rolnych

W ramach utworzonego inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych rolnicy oraz firmy mogą przetwarzać w swoje produkty rolne (jabłka, gruszki itp.) w pomieszczeniach i z wykorzystaniem urządzeń Inkubatora 

Terminy korzystania z Inkubatora należy każdorazowo ustalać telefonicznie pod numerami tel.: 663 763 951 i 663 726 289.

Cennik korzystania z Inkubatora tutaj.

Regulamin dostępny tutaj.