Szkolenia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych zaprasza na   cykl bezpłatnych szkoleń   o tematyce  przetwórstwa płodów rolnych a w szczególności jabłek, gruszek winogron itp.  wraz z praktycznymi  ćwiczenia  obsługi urządzeń znajdujących się na wyposażeniu  inkubatora.

 Szkolenia te kierowane są do rolników ich rodzin oraz osób zainteresowanych przetworzeniem posiadanych owoców, a także dla bezrobotnych i osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy (należących do grup defaworyzowanych).

W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby zamieszkujące teren działania LGD Korona Sądecka (gmina Grybów, Kamionka Wielka, Chełmiec a także miasto Grybów). Istnieje możliwość skorzystania ze szkoleń osób mieszkających poza obszarem LGD.

Miejsce szkoleń – Winnica Chodorowa (jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem :  663 763 951

Terminarz grudzień 2018

Terminarz styczeń 2019